Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs

Her er der aldrig langt til strand, vand, kyst og bølger. Skove, heder og marker er med til at tegne Norddjurs' natur med palettens smukkeste farver.

Norddjurs Kommune er dog andet og mere end sin pragtfulde natur.

Der bygges nyt og investeres, blandt andet på Grenaa Havn, og en lang række større og mindre virksomheder, iværksættere og selvstændige er med til at skabe vækst, udvikling og beskæftigelse. 

Kommunen understøtter også væksten på flere fronter, f.eks. gennem omfattende byggeri af moderne ældreboliger, ved at skabe gode rammer for ungdomsuddannelser, byudvikling, tiltrækning af tilflyttere og meget andet. 

Norddjurs er også kendt for sit rige forenings - og fritidsliv. Overalt udfoldes de fælles aktiviteter på sportsbaner, i forsamlingshuse, i foreningsregi og under mange andre former.

På disse sider kan man læse meget mere om, hvad der gør Norddjurs til Norddjurs.